AUTOMATISOI OSTOLASKUJEN
TILIÖINTI TEKOÄLYN AVULLA.

Ostolaskujen tiliöinti on yksi eniten kirjanpitäjän aikaa vievistä tehtävistä.
FabricAI:n avulla ostolaskun tiliöintiaika putoaa minuuteista muutamaan sekuntiin.

AUTOMATISOI OSTOLASKUJEN
TILIÖINTI TEKOÄLYN AVULLA.

Ostolaskujen tiliöinti on yksi eniten kirjanpitäjän aikaa vievistä tehtävistä.
FabricAI:n avulla ostolaskun tiliöintiaika putoaa minuuteista muutamaan sekuntiin.

KIRJANPITÄJÄN TYÖKALU
OSTOLASKUJEN KÄSITTELYYN.

KIRJANPITÄJÄN
TYÖKALU

OSTOLASKUJEN
KÄSITTELYYN.

FabricAI tarjoaa tilitoimistoille helppokäyttöisen työkalun ostolaskujen tiliöinnin automatisointiin, jonka avulla ostolaskun tiliöintiin kuluva aika putoaa minuuteista muutamaan sekuntiin.

Tekoäly tiliöi ostolaskut rivikohtaisesti ja kirjanpitäjän tarvitsee ainoastaan tarkistaa tekoälyn tekemät tiliöintiehdotukset.

FabricAI:n tarkoitus on avustaa kirjanpitäjää – ei korvata häntä.

1Laskukohtainen alv-käsittely
2Rivikohtainen tiliöinti
3Nopea tietojen palautus

POISTAMME EPÄVARMUUDEN
TILIÖINTIEHDOTUKSISTA.

POISTAMME
EPÄVARMUUDEN
TILIÖINTIEHDOTUKSISTA.

FabricAI:n erillinen käyttöliittymä mahdollistaa sen, että kirjanpitäjälle voidaan tarjota lisätietoja, joita kirjanpito-ohjelmien omissa näkymissä ei voida näyttää.

  • Kirjanpitäjä ymmärtää mitä, miksi ja miten tekoäly tekee tiliöinnit

  • Tekoäly kertoo mikä on oikea tapa tehdä tiliöintiä ja nostaa esiin laskut, joihin kannattaa käyttää aikaa

FabricAI kertoo kirjanpitäjälle, kuinka tiliöinti tulisi tehdä ja mihin laskuihin kannattaa käyttää aikaa.

Jo yli 20 tilitoimistoa tiliöi asiakasyritystensä ostolaskut
automaattisesti FabricAI:n avulla.

+2.6milj.

tiliöintiennustusta
kuukaudessa

5.6sek.

keskimääräinen
kulurivin tiliöintiaika

95%

Nopeampi ostolaskujen
tiliöintiprosessi

FABRICAI TEHOSTAA JA TUO
LÄPINÄKYVYYTTÄ OSTOLASKUPROSESSIIN.

Keskimääräinen ostolaskun tiliöintiaika ilman FabricAI:ta (lähde)

180 sekuntia / ostolasku 100

Keskimääräinen ostolaskun tiliöintiaika FabricAI:n kanssa (FabricAI tilastot)

26 sekuntia / ostolasku 20

Nopeimman kirjanpitäjän keskimääräinen tiliöintiaika FabricAI:n kanssa (FabricAI tilastot)

2 sekuntia / ostolasku 5

NÄIN TILITOIMISTOT HYÖTYVÄT
FABRICAIN KÄYTÖSTÄ.

NÄIN TILITOIMISTOT HYÖTYVÄT
FABRICAIN KÄYTÖSTÄ.

RAVINTOLA PIRKANMAALTA.

Pirkanmaalaisella ravintolalla tuli kesäkuussa 104 ostolaskua. Joukossa oli ravintoloille hyvin tyypillisiä pitkiä tukkulaskuja. Ostolaskurivejä laskuissa oli yhteensä 1043. FabricAI:n avulla kirjanpitäjä tiliöi laskut 22 minuutissa. Näin ollen yhden kulurivin tiliöimiseen kului aikaa ainoastaan 1,27 sekuntia.

TUKKULIIKE PÄÄKAUPUNKISEUDULTA.

Pääkaupunkiseutulaiselta tukkuliikkeeltä tulee kuukaudessa satoja ostolaskuja. Suurin osa laskuista tiliöidään oletustiliöintien avulla. Laskut, joita ei voida tiliöidä oletustiliöintien avulla, ohjataan FabricAI:n tiliöitäväksi. Aikaisemmin kirjanpitäjällä meni näiden laskujen tiliöintiin kuukaudessa 180 minuuttia. FabricAI:n avulla tiliöintiaika putosi 15 minuuttiin

KYLMÄLAITEFIRMA UUDELTAMAALTA.

Uusimaalaisen kylmälaitefirman ostolaskut otettiin käsittelyyn FabricAI:hin. Kesäkuussa laskuja tuli 196 kappaletta, joiden tiliöintiin kului aikaa 29 minuuttia. Yhden laskun tiliöinti vei FabricAI:n avustamana 8,8 sekuntia.

OSALLISTU FABRICAI
TEKOÄLYKOULUTUKSIIN.

OSALLISTU FABRICAI
TEKOÄLYKOULUTUKSIIN.

TAL - Varmista onnistunut tekoälyn
käyttöönotto tilitoimistossasi

25.11.2019

Taloushallintoliitto Frankfurt
Työnmuutos tänään

14.9 – 17.9.2019

TAL - Varmista onnistunut tekoälyn
käyttöönotto tilitoimistossasi

09.05.2019

SOVI LYHYT ETÄESITTELY JA NÄET KUINKA HELPPOA
TILIÖINNIN AUTOMATISOINTI ON.

SOVI LYHYT ETÄESITTELY  JA
NÄET KUINKA HELPPOA
TILIÖINNIN AUTOMATISOINTI ON.