FABRICAI TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ.

Tässä tietosuojakäytännössä kuvataan FabricAI Oy:n tekoälysovelluksen ja siihen liittyvien taustatoimintojen (myöh. “Palvelu”) kautta tapahtuvaan tietojen keräämiseen, käsittelyyn ja analysointiin liittyvät käytännöt. Kaikkia Palvelussa olevia tietoja käsitellään huolella ja luottamuksellisesti. Suojaamme kerätyt tiedot fyysisillä, teknisillä ja organisatorisilla menetelmillä.

Käyttämällä Palvelua hyväksyy tämän tietosuojakäytännön.

TIETOJEN LUOVUTUS.

Emme luovuta mitään asiakkaisiin liittyviä tietoja kuten henkilö- ja kirjanpitotietoja tai laskuainestoa yrityksen ulkopuolisille tahoille ml. sijoittajille.

TIETOJEN SUOJAUS.

Suojaamme kaikki asiakkaiden tiedot moderneilla teknisillä ja organisatorisilla menetelmillä. Meillä hallussa olevat tiedot eivät pääse häviämään, muuttumaan tai leviämään. Tietojen siirrossa käytetään TLS-salausta.

TIETOJEN SÄILYTYS.

Palvelun serverit ja Palvelun kautta kerätyt kirjanpitotiedot sijaitsevat Euroopan talousalueella. Kaikki paikalliset tallennuslaitteet ovat salattuja ja sijaitsevat lukituissa tiloissa, jonne vain yrityksen valtuuttamilla henkilöillä on pääsy.

1. Mitä palvelussa voi tehdä?

Palvelu on tietoverkon välityksellä toimitettava “Software as a Service”, eli SaaS -palvelu. Asiakas voi käyttää palvelua rakenteellisessa muodossa olevien ostolaskujen tiliöintiin,  dimensiointiin ja automaattiseen käsittelyyn.

Palvelun tuottamisessa hyödynnetään markkinoiden tehokkainta kirjanpidon tekoälyä.

2. Mitä tietoja palvelussa kerätään?

Keräämme palvelun toteuttamisen kannalta keskeisiä tietoja käyttäjistä, heidän edustamastaan yrityksestä/yrityksistä, yritysten kirjanpidosta ja yritysten laskuaineistosta.

Tiedot kerätään ensisijaisesti Palvelun käyttäjältä esimerkiksi rekisteröinnin, tekoälyn koulutuksen ja palvelun käyttämisen yhteydessä.

3. Miten Palvelussa kerättyä tietoa käytetään?

Käytämme Palvelun kautta kerättyä tietoa

  • Tekoälyn koulutukseen ja jatkokehitykseen,
  • Palvelun tuottamiseen ja jatkokehitykseen,
  • Erilaisten tilastojen ja analyysien tekemiseen,
  • Lakisääteisten ja sopimusten mukaisten velvollisuuksien täyttämiseen ja
  • Yhteydenpidon, neuvonnan ja lisäpalveluiden tarjoamiseen.

Henkilötietoja sisältävää aineistoa, kuten asiakasyritysten laskuaineistoa, käytetään asiakaskohtaisen tekoälyn koulutuksessa. Sen jälkeen kun tekoäly on koulutettu, rekisteröidyn suora tai epäsuora tunnistaminen ei ole enää mahdollista omassa tai toisten hallussa olevia lisätietoja käyttämälläkään.

4. Missä kerättyä tietoa säilytetään?

Palvelun serverit ja Palvelun kautta kerätyt kirjanpito- ja laskutiedot sijaitsevat Euroopan talousalueella Paikalliset tallennuslaitteet sijaitsevat lukituissa tiloissa, jonne vain yrityksen valtuuttamilla henkilöillä on pääsy.

Meillä on käytössämme asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja hallintoon liittyvät turvallisuusmenettelyt, joilla suojaamme kaikkia hallussamme olevia tietoja katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön, luovuttamisen, muutosten ja tuhoutumisen varalta. Kaikki etänä säilytettävät tiedot ovat suojattu 2-vaiheisella tunnistautumisella.

Säilytämme Palvelun kautta kerättyjä tietoja niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät.

5. Palvelussa kerättyjen tietojen luovutus.

Lähtökohtaisesti mitään Palveluun lisättyjä tunnistamisen mahdollistavia tietoja, laskuja tai kirjanpitotietoja ei luovuteta konsernin ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille siinä määrin kuin laki niin velvoittaa.

Olemme tehneet valittujen tavaran- ja palveluntoimittajien kanssa sopimuksia, jotka koskevat tietojen käsittelyä Palvelun puolesta. Tällaisia sopimuksia on tehty esimerkiksi ohjelmistokehitys-, ylläpito-, palvelin- ja IT-tukipalveluita tarjoavien toimittajien kanssa.

Ilman asiakkaan erillistä suostumusta, asiakkaisiin tai yhteistyökumppaneihin liittyviä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille tai yrityksen sidosryhmille, kuten yrityksen sijoittajille.

6. Tietojen salassapito.

Sitoudumme olemaan ilmaisematta ja käyttämättä itsensä tai kolmannen hyödyksi toisen sopijapuolen liikesalaisuuksia tai muita sellaisia tietoja, jotka on ymmärrettävä luottamuksellisiksi ja joita ei ole tarkoitettu yleisön ja kolmannen osapuolen tietoon.

Salassapitovelvollisuus ei koske sellaisia tietoja, jotka toinen sopijapuoli on julkaissut tai jotka muuten ovat yleisesti tiedossa tai milloin tietojen julkaisemisesta ja käyttämisestä on toisen sopijapuolen kanssa etukäteen kirjallisesti sovittu tai jotka sopijapuoli on velvollinen paljastamaan lain, asetuksen tai toimivaltaisen viranomaisen päätöksen tai määräyksen perusteella.

Salassapitoehdot ovat voimassa asiakassuhteen ajan ja viisi (5) vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

7. Yhteydenotto.

Jos sinulla on tietosuojakäytäntöön liittyen huolia tai murheita, kuulisimme niistä mielellämme. Voit olla meihin yhteydessä lähettämällä viestiä osoitteeseen moro@fabricai.fi.

Käsittelemme viestisi luottamuksellisesti.

8. Evästeet.

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita tallennetaan esimerkiksi käyttäjän tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen sivuston käytön yhteydessä. Evästeet eivät pysty lukemaan tietoa tietokoneeltasi tai mobiililaitteestasi.

Kuvaus verkkosivuillemme ja tiliöintipotaaliin kytketyistä ulkoisista verkkopalveluista, jotka hyödyntävät evästeitä.

Verkkosivujen evästeet

Käyttötarkoitus: Käytetään sivuston kriittisiin toimintoihin.

Tiedot: Evästeessä käyttäjän selaimeen tallennetaan yksilöllinen tunniste. Evästeen avulla voidaan todeta käyttäjän oikeus käyttää palvelun maksullisia ominaisuuksia. Ilman evästettä emme pysty tarjoamaan palvelun maksullisia ominaisuuksia.

Maa: Hollanti

Säilytysaika: Max 10 vuotta

Käyttötarkoitus: Video-ohjeiden näyttäminen

Tiedot: Evästeessä käyttäjän selaimeen tallennetaan yksilöllinen tunniste, jonka avulla voidaan seurata videon näyttökertoja ja laatia tilastoja.

Maa: USA

Säilytysaika: Max 10 vuotta

Lisätietoja: https://policies.google.com/technologies/cookies ja https://cloud.google.com/security/gdpr/

Käyttötarkoitus: Palvelun kehittäminen

Tiedot: Evästeessä käyttäjän selaimeen tallennetaan yksilöllinen tunniste, jonka avulla käyttäjän selain voidaan tunnistaa verkkosivuilla. Tunnisteeseen ei ole tallennettu henkilötietoja, eikä se ole yhdistettävissä myöhemmin tiettyyn käyttäjään ja/tai henkilötietoihin.

Maa: USA

Säilytysaika: Max 10 vuotta

Lisätietoja: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=en ja https://policies.google.com/technologies/cookies

Käyttötarkoitus: Palvelun kehittäminen

Tiedot: Käyttäjän selaimeen tallennetaan yksilöllinen tunniste, jonka avulla käyttäjälle voidaan näyttää tietty versio sivusta (niin kutstuttu A/B-testaus) ja kerätä tilastoja sivuston käytöstä. Tunnisteeseen ei ole tallennettu henkilötietoja, eikä se ole yhdistettävissä myöhemmin tiettyyn käyttäjään ja/tai henkilötietoihin.

Maa: USA

Säilytysaika: Max 10 vuotta

Lisätietoja: https://support.google.com/optimize/answer/6283420?hl=en&ref_topic=6283433 ja https://policies.google.com/technologies/cookies

Käyttötarkoitus: Mainonnan kohdistaminen

Tiedot: Käytetään anonyymin datan, kuten IP-osoitteen, maantieteellisen sijainni, mainosklikkausten ja sivuvierailujen seurantaan. Tietoja käytetään mainonnan kohdistamisessa. Me emme saa Googlelta mitään tietoja käyttäjästä.

Maa: USA

Säilytysaika: Max 10 vuotta

Lisätietoja: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en ja https://policies.google.com/technologies/cookies

Käyttötarkoitus: Mainonnan kohdistaminen

Tiedot: Käyttäjän selaimeen tallennetaan yksilöllinen tunniste, jolla käyttäjä voidaan yhdistää Facebook-profiiliin. Me emme saa Facebookilta mitään tietoja käyttäjän profiilista.

Maa: USA

Säilytysaika: Max 10 vuotta

Lisätietoja: https://www.facebook.com/business/gdpr

Käyttötarkoitus: Mainonnan kohdistaminen

Tiedot: Käytetään anonyymin datan, kuten IP-osoitteen, maantieteellisen sijainnin, mainosklikkausten ja sivuvierailujen seurantaan. Tietoja käytetään mainonnan kohdistamisessa. Käyttäjän selaimeen tallennetaan yksilöllinen tunniste, jolla selain voidaan tunnistaa eri verkkosivuilla. Yksilölliseen tunnisteeseen ei ole lisätty henkilötietoja.

Maa: USA

Säilytysaika: Max 10 vuotta

Lisätietoja: https://privacy.google.com/businesses/compliance/#?modal_active=none

Käyttötarkoitus: Mainonnan kohdistaminen

Tiedot: Käytetään anonyymin datan, kuten IP-osoitteen, maantieteellisen sijainnin, mainosklikkausten ja sivuvierailujen seurantaan. Tietoja käytetään mainonnan kohdistamisessa. Käyttäjän selaimeen tallennetaan yksilöllinen tunniste, jolla selain voidaan tunnistaa eri verkkosivuilla. Yksilölliseen tunnisteeseen ei ole lisätty henkilötietoja.

Maa: USA

Säilytysaika: Max 10 vuotta

Lisätietoja: https://privacy.google.com/businesses/compliance/#?modal_active=none

Käyttötarkoitus: Mainonnan kohdistaminen

Tiedot: Käytetään anonyymin datan, kuten IP-osoitteen, maantieteellisen sijainnin, mainosklikkausten ja sivuvierailujen seurantaan. Tietoja käytetään mainonnan kohdistamisessa. Käyttäjän selaimeen tallennetaan yksilöllinen tunniste, jolla selain voidaan tunnistaa eri verkkosivuilla. Yksilölliseen tunnisteeseen ei ole lisätty henkilötietoja.

Maa: USA

Säilytysaika: Max 10 vuotta

Lisätietoja: https://privacy.google.com/businesses/compliance/#?modal_active=none

Tiliöntiportaalin evästeet

Käyttötarkoitus: Palvelun kehittäminen

Tiedot: Evästeessä käyttäjän selaimeen tallennetaan yksilöllinen tunniste, jonka avulla käyttäjän selain voidaan tunnistaa verkkosivuilla. Tunnisteeseen ei ole tallennettu henkilötietoja, eikä se ole yhdistettävissä myöhemmin tiettyyn käyttäjään ja/tai henkilötietoihin.

Maa: USA

Säilytysaika: Max 10 vuotta

Lisätietoja: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=en ja https://policies.google.com/technologies/cookies

Käyttötarkoitus: Hallinnoimme verkkosivustolle ladattavia skriptejä

Maa: USA

Säilytysaika: Max 10 vuotta

Lisätietoja: https://policies.google.com/technologies/cookies