AI, ML, tekoäly, robotiikka, GAN, syvät neuroverkostot… Lista sen kuin jatkuu vaan

Tekoälyn termistö ei ole aina selvää alan ammattilaisillekaan ja varsinkin mediassa eri termejä näkyy liberaalisti käytettyinä kuvaamaan hyvinkin erilaisia asioita. Tämän lyhyen tekoälyn sanakirjan avulla tiedät paremmin mistä puhutaan.

Tekoälyyn liittyvä termistö on useimmille meistä haastavaa hallita. Pelkästään tekoälyn ymmärtäminen käytännön tasolla on jo haastavaa, mutta kun siihen liittyen aletaan puhumaan alakäsitteistä tai sekoitetaan tekoälyyn aihepiiriä lähellä olevaa sanastoa, alkaakin soppa olemaan valmis.

Joillekin tekoälyssä on kyse keinotekoisista elämänmuodoista, jotka voivat ylittää ihmisen älykkyyden, kun taas toisille melkein mikä tahansa datan käsittely on tekoälyä. Kokoamme tässä termistöä yhden kirjoituksen alle, jotta voit helposti tarkastaa mistä oikein on kyse

Tekoäly-Suomi sanakirja

Tekoäly-Suomi sanakirja

Tekoäly (AI, Artificial Intelligence)

Tekoäly on tieteenala, joka pitää sisällään valtavan määrän käsitteitä. Tekoälyksi voidaan nimittää autonimista ja adaptiivista ohjelmistoa, eli ohjelmistoa joka kykenee suorittamaan tehtäviä monimutkaisessa ympäristössä ilman jatkuvaa ohjausta ja joka samalla oppii ja parantaa suorituskykyään.

Koneoppiminen (ML, Machine Learning)

Järjestelmät, jotka kykenevät parantamaan suorituskykyään ennaltamääritetyissä tehtävissä sitä mukaa kun dataa tai kokemusta kertyy lisää. Ohjelmisto oppii malleja ilman, että niitä mallinnetaan sille.

Syväoppiminen (DML, Deep Machine Learning)

Syväoppiminen on koneoppimisen osa-alue, joka viittaa monimutkaisiin matemaattisiin malleihin ja niiden kerrostumiseen. Syväoppimisella tarkoitetaankin tietyntyyppisiä koneoppimismenetelmiä, joissa yksinkertaisista prosessointiyksiköistä koostuvia kerroksia yhdistetään verkostoksi siten, että järjestelmän prosessoima tieto kulkee niiden läpi vuoron perään. Nykyaikaiset tietokoneet ovat mahdollistaneet sellaisten mallien oppimisen, joka ei aikaisemmin ollut mahdollista.

Neuroverkosto (NN, Neural Network)

Neuroverkot koostuvat suurista määristä yksinkertaisia yksiköitä. Yksiköt voivat tunnistaa ja lähettää toisilleen signaaleja, muodostaen monimutkaisia kokonaisuuksia. Neuroverkostoissa jokainen yksikkö voi prosessoida dataa toisista irrallaan, joka mahdollistaa massiivisten datamäärien prosessoinnin.

Syvä neuroverkosto (DNN, Deep Neural Network)

Syviksi neuroverkostoiksi nimitetään sellaisia neuroverkostoja, jotka ovat monikerroksisia ja usein hyvin kompleksisia. Syvät neuroverkostot voivat käsitellä monimutkaisempia asioita, kuin neuroverkostot ja vieläkin suurempia määriä dataa.

Konvoluutioneuroverkot (CNN, Convolutional Neural Network)

Neuroverkkoja, joihin kuuluu konvoluutiokerroksia, kutsutaan konvoluutioneuroverkoiksi. Neuroverkkomallin kerros, joka voidaan sisällyttää mihin tahansa neuroverkkoon, on nimeltään konvoluutiokerros. Konvoluutiokerroksen avulla voidaan esimerkiksi tunnistaa erilaisia kuvapiirteitä.

Generatiivinen kilpaileva verkko (GAN, Generative Adversial Network)

Kun kaksi neuroverkkoa yhdistetään kilpailemaan keskenään, esimerkiksi tarkastamalla toisen neuroverkon tekemiä huijausyrityksiä, tarkastavaa neuroverkkoa kutsutaan kilpailevaksi neuroverkoksi (Adversial Network).  Tälläisten neuroverkkojen yhdistelmää kutsutaan puolestaan generatiiviseksi kilpailevaksi verkoksi. Tämänlaiset generatiiviset kilpailevat neuroverkot siis kilpailevat väsymättöminä keskenään jakaen dataa toisillee ja parantaen jatkuvasti tuloksiaan.

Robotiikka (Robotics)

Robotiikka tarkoitetaan sellaisten laitteiden ja ohjelmistojen rakentamista, jotka kykenevät toimimaan reaalimaailmassa. Robotiikassa hyödynnetään usein merkittävissä määrin eri tekoälyn osa-alueita.

Kirjanpidon tekoälyn käyttöönotto on helppoa ja nopeaa

KIRJANPIDON TEKOÄLYN KÄYTTÖÖNOTTO ON HELPPOA JA NOPEAA.

FabricAI toimii kirjanpito-ohjelman rinnalla. Käyttöönotto ei vaadi kirjanpito-ohjelman vaihtamista tai muita investointeja. Ota meihin yhteyttä niin katsotaan yhdessä miten yrityksenne kirjanpidon prosesseja voitaisiin tehostaa parhaiten.

Sovi etätapaaminen