OLISITKO VALMIS LUOTTAMAAN TEKOÄLYYN LIIKETOIMINNASSA?

Luottamus tekoälyn tuottamiin ennusteisiin on ensisijaisen tärkeää, kun niitä hyödynnetään osana liiketoimintaan liittyvien ongelmien ratkaisua. Ilman luottamusta tekoälyn tuomat edut jäävät vähäisiksi, eikä se silloin täytä tehtäväänsä. On sanomattakin selvää, että puhtaaseen onneen tai sattumaan perustuvalle tekoälylle ei juurikaan ole kysyntää.

Luottamus tekoälyyn herättää paljon kysymyksiä ja asiaa voidaankin tarkastella monista eri näkökulmista. Olisitko esimerkiksi valmis sijoittamaan tekoälyyn joka ennustaa SM-liigan tuloksia vain satunnaisten lukujen avulla? Tai ottamaan sivuillesi epävarman chatbotin, joka vastailee mitä sattuu eikä ymmärrä mitä sille sanotaan? Vastaisit todennäköisesti “ei kiitos”, mikä on ymmärrettävää. Tekoälyn käyttö ei ole kannattavaa, jos sen tuottama tieto ei ole luotettavaa tai mitattavissa.

Mikä tekee tekoälystä onnistuneen?

FabricAI:lla mielestämme paras tekoäly on sellainen, joka

  • Pystyy tuottamaan ennusteen riittävän moneen tapaukseen
  • Tuottaa ennusteen, jonka varmuuteen voidaan luottaa
  • Helpottaa ja tehostaa käyttäjänsä toimintaa

Paras tekoäly siis tuottaa luotettavaa ja arvokasta tietoa. Kun tekoäly pystyy tuottamaan ennusteita moniin erilaisiin tapauksiin, kyseessä ei ole vain tekoälyn historia-aineiston ulkoa opettelua, vaan oikeaa oppimista. Lisäksi, kun ennusteen varmuuteen voidaan luottaa, se tuottaa todellista arvoa käyttäjilleen. Kun tekoäly on esimerkiksi 95 prosenttisen varma ennusteestaan, on ennuste todennäköisesti myös oikein.

Luottamus on väistämättä keskeinen tekoälyn piirre. Samalla herää kuitenkin kysymys, miten tekoälyn ennustettavuutta ja luotettavuutta voidaan oikeasti mitata?

Tuotannossa olevaa tekoälyä kannattaa jatkuvasti tarkkailla

Tekoälyn ennustettavuutta voidaan mitata vertaamalla sitä tiedon todelliseen oikeellisuuteen. Uskomme vertaamisen tärkeyteen ja tämä välittyy myös toimintaamme.

Me FabricAI:lla tuotamme ostolaskujen automaattista käsittelyä tekoälyn avulla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että meillä on yli 2000 massaräätälöityä tekoälymallia. Nämä erilaiset mallit ennustavat esimerkiksi, kiertolistoja, kustannuspaikkoja, kirjanpidon tilejä sekä alv-käsittelyä. Mahdollisuuksia on siis monia.

Tekoälymme voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeet huomioon ottaen. Sen tuottamien ennusteiden perusteella on mahdollista ohittaa kirjanpitäjä kokonaan tai näyttää lasku ennusteen kanssa kirjanpitäjälle, jolloin hän voi tarvittaessa tehdä siihen mahdollisia korjauksia ja muutoksia.

Meille tekoälyn ennusteiden luotettavuus on yksi tärkeimmistä mittareista. Tekoälyn pitää olla sanansa mittainen.

Emme usko että tekoälystä on hyötyä, jos esimerkiksi 90 prosentin varmuus ei todellisuudessa tarkoitakaan 90 prosenttia.

  • Uskomme, että tekoälyn tekemän ennusteen tulisi kuvata mahdollisimman tarkasti ennusteen todellista oikeellisuutta, jota mitataan vertailemalla kirjanpitäjän ja tekoälyn tekemiä päätöksiä.
  • Vain varmuuden ja todellisen virheen välisen linkin vahvistamisella on mahdollista tehdä oikeita päätöksiä ja saada kaikki hyöty irti tekoälystä.
  • Vahvalla luottamuksella tekoälyn ennusteisiin, voidaan laskea odotettu virhe ja rakentaa sääntöjä täydelliseen automaatioon.

Nämä seikat huomioon ottaen, me FabricAI:lla mittaamme jatkuvasti omassa käyttöliittymässämme kirjanpitäjän tekemien päätösten ja tekoälyn tuottamien ennusteiden suhdetta. Tämä ohjaa myös toimintaamme. Jos esimerkiksi havaitsemme yrityksen kustannuspaikkaa ”x” ennustavan tekoälyn tarkkuuden pudonneen alle 80 prosenttiin, tämä aiheuttaa automaattisen prosessin, jonka tavoitteena on nostaa tekoälyn tarkkuus takaisin yli 85 prosenttiin.

Meillä on tutkittuun tietoon perustuva vahva luottamus omaan tekoälyyn

Tällä hetkellä meillä alkaa olla vahva luottamus omaan tekoälyymme. Analysoimme marraskuun aineistoa, ja tämä tuotti seuraavan suhteen tekoälyn varmuuden ja kirjanpitäjän tekemien päätösten välille:

Marraskuun pääpiirteet:

  • Pientä 90 prosentin varmuuden ympärillä pyörivää poikkeamaa lukuun ottamatta tekoälymme varmuus on hyvin lähellä todellista varmuutta.
  • Käytännössä siis 95 prosentin varmuudella tiliöidyistä ostolaskuista samainen prosenttimäärä meni myös oikein.
  • Lisäetuna, yli 95 prosentin varmuuden saivat yli 67,33 prosenttia kaikista ennusteista. Emme siis ennusta vain ”aikaisemmin nähtyjä tiliöintejä”, vaan tekoälymme osaa tosissaan yleistää saatavilla olevansa aineiston.

Hyvää vauhtia kohti ostolaskujen 95 % automaatiota

Uskomme, että olemme tällä hetkellä hyvin matkalla kohti vuoden 2025 tavoitetta. Vuoden 2025 tavoitteenamme on käsitellä 95 prosenttia kaikista ostolaskuista ilman ihmisen osallistumista päätöksentekoon.

Tällä hetkellä FabricAI:lla on kuusi asiakasyritystä, jotka hyödyntävät tuotantokäytössä älykästä automaatiotamme. Näissä asiakastapauksissa on määritelty asiakasyritykselle sopivia sääntöjä. Sääntö voi olla esimerkiksi ”Ostolaskua ei tarvitse näyttää kirjanpitäjälle, jos tekoäly on kaikista ennusteista vähintään 95 % varma, ja laskun loppusumma on alle 750 euroa.”

Työmme ostolaskujen automatisoinnissa onkin tuottanut lupaavaa tulosta. Yksi pisimmällä oleva älykkään automaation asiakkaamme oli marraskuussa saanut 385 ostolaskua, joista ratkaisumme avulla käsiteltiin täysin automaattisesti 183 kappaletta, eli jopa 47,5 prosenttia!

Lyhykäisyydessään tekoälyn onnistunut hyödyntäminen vaatii luottamusta ennusteisiin. Ennusteisiin luottaminen taas vaatii sen, että ennustetta on mahdollista verrata tiedon todelliseen oikeellisuuteen. Vertailu siis kasvattaa ymmärrystä ennusteesta ja täten samalla myös luottamusta.

FabricAI:lla suorittamamme vertailun ansiosta, luottamus tekoälymme ennusteisiin alkaa olla vahva. Tämä luottamus on yksi toimintamme kulmakivistä, jota tulemme painottamaan myös tulevaisuudessa.

Modernin tilitoimiston tunnusmerkit täyttää vain harvat tilitoimistot