Tiedote 20.11.2019

Tekoälyteknologia siivittää Suomen etumatkaa sähköisen taloushallinnon edelläkävijänä maailmassa.

Vahva, lähes kaikkeen pystyvä tekoäly ei tule toteutumaan vielä lähivuosikymmeninä. Sen sijaan tarkkaan rajattuja tehtäviä automatisoivat kapeat tekoälyt, kuten chatbotit, kuvatunnistus ja ostolaskujen tiliöinti, ovat jo käytössä ja niitä käyttävät yritykset saavat siitä kilpailuetua.

On arvioitu, että pelkästään kuntasektorilla ostolaskujen käsittely vie vuodessa lähes 150 000 henkilötyöpäivää. Jo sen osittainenkin automatisointi tuo merkittäviä säästöjä kunnille.   

Toimitusjohtaja Jarkko Tolvanen FabricAI Oy:stä sanoo, että aiemmin tekoäly on pitänyt räätälöidä isoissa ja kalliissa projekteissa jokaiselle organisaatiolle erikseen, jolloin vain suurimmat ja rahakkaimmat toimijat ovat pystyneet hyödyntämään teknologiaa. Tolvasen johtama yritys kehittää tekoälyä ostolaskujen käsittelyn automatisointiin.

”Nyt, kun teknologia on edennyt siihen pisteeseen, että tekoälyn saa hyllytavarana ja se pystytään ottamaan käyttöön muutamassa päivässä, tekoälystä on tulossa yhä useampien organisaatioiden työkalu ja kilpailuvaltti.”

Yritysten lisäksi useat kunnat käyttävät tai ovat aloittamassa tekoälyn käyttöä ostolaskujen tiliöintiin. Helsingin kaupungin taloushallintopalveluliikelaitos (Talpa) aloitti tekoälyn hyödyntämisen tänä syksynä ostamalla pienhankintana FabricAI:n tekoälyn kaupungin sisäisten osakeyhtiöiden ostolaskujen tiliöintiin.  

”Sitä edelsivät laajat työpajat, joissa kävimme itse läpi ja arvioimme kaikki taloushallinnon prosessimme tekoälyn hyödyntämisen näkökulmasta”, kertoo projektipäällikkö Eetu Kauppila Talpasta.  

Prosessien automatisointi on perustunut aiemmin pitkälti ohjelmistorobotiikkaan, jota Talpa on kehittänyt yhteistyökumppaneiden kanssa vuodesta 2016. FabricAI:n tekoälyssä Talpaa kiinnosti erityisesti kevyt käyttöönottorakenne ja kilpailukykyinen hinta.

Talpan käsikirjana digitalisoinnissa toimii vuoden alusta voimaan tullut Helsingin kaupungin digiohjelma, jossa kaupungin visiona on olla maailman toimivin ja parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki.

Taloushallintoliiton toimitusjohtaja Antti Soro sanoo, että isot yritykset pyrkivät vielä jokunen vuosi sitten teettämään taloushallintoa siellä, missä palkkakustannukset olivat matalimmat.

Hän uskoo, että suomalaisten kyky ja taito hyödyntää tekoälyteknologiaa kääntävät kuitenkin työn virran takaisin Suomeen jopa niin, että täältä käsin voidaan ryhtyä hoitamaan kansainvälisten yritysten taloushallintoa.

Tekoälyn kouluttaminen vaatii paljon digitaalisessa muodossa olevaa dataa. Suomi ja muut Pohjoismaat ovat sähköisen kirjanpidon edelläkävijöitä maailmassa. Suomi erottuu vielä edukseen muista Pohjoismaista kehittyneellä maksuliikenteellään, johon kuuluu muun muassa viitenumeroiden käyttö transaktioiden kohdistamisessa.    

LISÄTIETOJA:

Jarkko Tolvanen, toimitusjohtaja, FabricAI Oy, puh. 050 521 9152 ja jarkko@fabricai.fi

Antti Soro, toimitusjohtaja, Taloushallintoliitto, puh. 050 516 3388 ja antti.soro@taloushallintoliitto.fi 

Tamperelainen FabricAI Oy automatisoi kirjanpidon mekaanisia työvaiheita tekoälyn avulla. Vuonna 2018 perustetussa yrityksessä työskentelee kuusi henkeä. Yrityksen kehittämä alustariippumaton tekoälysovellus ostolaskujen käsittelyyn on lajissaan ensimmäinen Euroopassa. Sovelluksella tiliöidään yli 350 organisaation ostolaskut Suomessa. FabricAI:n tavoitteena on laajentaa toimintaansa myös muihin Pohjoismaihin, joissa on toistaiseksi ainoina maailmassa riittävästi digitaalista laskuaineistoa tekoälyn laajamittaiseen käyttöönottoon. https://fabricai.fi/

Modernin tilitoimiston tunnusmerkit täyttää vain harvat tilitoimistot