Luku 2.
OSA 4. Tekoäly ja muut automaatiovaihtoehdot.

Kirjanpidossa hyödynnettävät teknologiat edistyvät nopealla tahdilla. Tämän myötä toistuvia rutiinitehtäviä voidaan automatisoida ja tehdä entistä tehokkaammin. Ostolaskujen käsittelyn automaatiossa voidaan hyödyntää  esimerkiksi tilitöintisääntöjä, ohjelmistorobotiikkaa tai tekoälyä.

  1. Tiliöintisääntöjä
  2. Ohjelmistorobotiikkaa
  3. Tekoälyä

Kirjanpidon automaatiomenetelmien eroavaisuuksia on helpompi hahmottaa automaatio tasojen kautta. Automaatiomenetelmät voidaan jakaa neljään eri automaatiotasoon yleisen toimintamallin perusteella.

  • TASO 1 – Käsin ylläpidettävä automaatio
  • TASO 2 – Taustalla toimiva tekoäly
  • TASO 3 – Päätöksentekoa helpottava tekoäly
  • TASO 4 – Älykäs automaatio

Kaikki automaatiomenetelmät vaativat toimiakseen laadukkaan sähköisessä muodossa olevan kirjanpidon datan. Automaatiomenetelmät eivät poissulje toisiaan ja niitä voidaan tilanteen vaatiessa yhdistellä, jotta saavutetaan entistä korkeampi automaatioaste.

Seuraava osa
Seuraava osa
4/4 100