Oletko valmis maksamaan jopa 30 euroa yhden ostolaskun käsittelystä?

Ostolaskujen käsittely ja ostoreskontran hoitaminen ovat talousosaston eniten aikaa vieviä tehtäviä.

Yhden ostolaskun tarkastus ja hyväksyntä vievät isossa yrityksessä keskimäärin 10 minuuttia. Kirjanpitäjän keskimääräisen kuukausipalkkaan* suhteutettuna, yhden ostolaskun käsittely maksaa tilitoimistolle palkkakuluissa noin 4 euroa. Tämä tulee usealle talousalan ammattilaiselle yllätyksenä.

Valtiokonttorin tekemän tutkimuksen mukaan yhden paperisen ostolaskun käsittely maksaa keskimäärin 30 euroa ja verkkolaskun käsittely keskimäärin 10 euroa.

Suurista kustannuksista huolimatta suurin osa kirjanpitäjistä viettää edelleenkin työpäivänsä kuitteja mekaanisesti tallentaen ja tietoa paikasta toiseen kopioiden, vaikka prosessia voidaan helposti tehostaa.

Monilla tilitoimistoilla onkin vielä paljon kehitettävää työn automatisoinnin suhteen täyttääkseen modernin tilitoimiston tunnusmerkit.

* Kirjanpitäjä tienaa Suomessa keskimäärin 2 620€/kk. Sivukuluineen tämä maksaa yritykselle n. 3 406€. Tällöin yksi tunti kirjanpitäjän aikaa maksaa palkkakuluina tilitoimistolle 22,7€.

Modernin tilitoimiston tunnusmerkit täyttää vain harvat tilitoimistot

Ilman automaatiota kirjanpitäjä pystyy käsittelemään keskimäärin 165 kuluriviä yhden työpäivän aikana

Kirjanpitäjien tehokkuutta on tutkittu useissa opinnäytetöissä.

Eräässä tutkimuksessa kellotettiin kirjanpitäjien 10 kulurivin käsittelyyn käyttämä aika. Aika laskettiin erikseen tietojen kirjaamisen osalta sekä tietojen kirjanpitoon siirtämisen osalta. Tutkimuksessa huomattiin, että kirjanpidon ohjelmiin syötetään manuaalisesti toistamiseen täysin samat tiedot, jotka on jo kertaalleen syötetty ostolaskujen vastaanottamisen yhteydessä. Kirjauksien prosessi on hyvin mekaaninen ja hitautta aiheuttaa muun muassa oikeiden tilien miettiminen.

”Ostolaskujen käsittelyssä on paljon mekaanisesti toistuvia työvaiheita ja sen vuoksi ostoreskontran työtehtäviä voidaan tehokkaasti automatisoida. Automatisoimalla toiminta tehostuu ja virheiden mahdollisuus pienenee. Yritykselle syntyy tätä kautta ajallista sekä rahallista säästöä.”

Suhteuttamalla tulokset kirjanpitäjän kuukausipalkkaan, yhden kulurivin käsittelyn hinnaksi tuli yksi euro.

Ostolaskujen tiliöintiä voidaan tehostaa FabricAI:n avulla

Paperilaskun käsittely maksaa 17.80€ – 33€ enemmän kuin verkkolaskun käsittely

Sähköisten laskujen käsittelyn on tutkittu keskimäärin 17 –  33 euroa paperilaskun käsittelyä edullisempaa. Ajallisten ja rahallisten säätöjen lisäksi sähköisen ja automatisoidun ostolaskuprosessin myötä myös läpinäkyvyys paranee ja väärinkäytösten mahdollisuus pienenee. Tieto on saatavilla mistä päin maailmaa tahansa ja koska tahansa.

FabricAI toimii kirjanpito-ohjelman rinnalla

Ostolaskujen käsittelyä voi nopeuttaa monella tavalla

Kirjanpidon sähköistyminen on mahdollistanut uusien teknologioiden kehityksen ja käyttöönoton. Muun muassa mekaanisista toistoista koostuvia työtehtäviä voidaan automatisoida, jonka myötä kirjanpitäjien työskentely muuttuu mielekkäämmäksi ja tehokkaammaksi. Yksi kiinnostavimmasta teknologioista on  tekoäly.

Hyödyntämällä tekoälyä kirjanpidossa, tilitoimistot voivat saavuttaa merkittäviä ajallisia ja rahallisia säästöä. Esimerkiksi tekoälyn avulla monirivisten laskujen tiliöintiaika putoaa useista minuuteista muutamiin sekunteihin.

Tutkimuksen mukaan perinteisellä menetelmällä toimittuna kirjanpitäjä pystyy käsittelemään 42 kulurivia tunnissa. FabricAI:n avulla kirjanpitäjä pystyy tiliöimään yli 50 kuluriviä minuutissa.

”Mitä enemmän yrityksellä tulee kuukausittain ostolaskuja sitä enemmän säästöä tekoälyn avulla voidaan saavuttaa. Hyvä peukalosääntö on, että jos yrityksellä tulee yli 35 ostolaskua kuukaudessa kannattaa pienemmässäkin yrityksessä alkaa vakavasti harkitsemaan tekoälyn käyttöönottoa.”

Voit lukea täältä lisää kuinka voit automatisoida kirjanpidon ostolaskuprosessia.

Tiedätkö paljonko ostolaskuprosessiin kuluu aikaa?

KIRJANPIDON TEKOÄLYN KÄYTTÖÖNOTTO ON HELPPOA JA NOPEAA.

FabricAI toimii kirjanpito-ohjelman rinnalla. Käyttöönotto ei vaadi kirjanpito-ohjelman vaihtamista tai muita investointeja. Ota meihin yhteyttä niin katsotaan yhdessä miten yrityksenne kirjanpidon prosesseja voitaisiin tehostaa parhaiten.

Sovi etätapaaminen