Tekoälyn määritelmiä tuntuu olevan yhtä monta, kuin on puhujiakin kyseisestä aiheesta

Tekoälyn ymmärtäminen konkreettisella käytännön tasolla on jo itsessään haastavaa, mutta lisähaasteen tuo puutteellinen ymmärrys ja sanojen sisältämät erilaiset merkitykset kuulijoille. Toisille tekoälyssä on kyse keinotekoisista elämänmuodoista, jotka voivat ylittää ihmisen älykkyyden, kun taas toisille melkein mikä tahansa datan käsittely on tekoälyä.

Tässä on lyhyt ja ytimekäs määritelmä tekoälystä, jonka perusteella voit ymmärtää paremmin mistä tekoälyssä ja siihen liittyvässä keskustelussa on oikein kyse.

Tekoäly on autonominen ja adaptiivinen ohjelmisto

Tekoäly (AI, Artificial Intelligence)

Tekoäly on tieteenala, joka pitää sisällään valtavan joukon käsitteitä, ongelmia, menetelmiä ja ratkaisuja. Luokittelulla tekoälyyn ja ei tekoälyyn ei ole selkää kattavaa yleisesti hyväksyttyä kahtiajakoa. On olemassa ohjelmistoja, jotka hyödyntävät tekoälyn osia vain vähän, ja ohjelmistoja, jotka hyödyntävät niitä todella paljon. Tämänlaisia tekoälyksi nimitettäviä tekijöitä ovat esimerkiksi hahmontunnistus, vahvistusoppiminen, koneoppiminen, syväoppiminen, ja listaa voisi jatkaa pitkään.

Monimutkainen asia voidaan yksinkertaistaa seuraavanlaisesti: Jos ohjelmisto on autonominen (suorittaa tehtäviä monimutkaisessa ympäristössä ilman jatkuvaa ohjausta) ja adaptiivinen (suorituskyky paranee oppimisen perusteella), sitä voidaan yleisesti pitää tekoälynä.

Tekoälyn määrittelyssä olennaista olisikin keskittyä siihen kuinka ”älykäs” tekoäly oikeastaan on sen sijaan, että kiisteiltäisiin onko jokin asia tekoälyä vai ei.

Tekoäly voidaan jakaa vahvaan ja heikkoon tekoälyyn

Heikko tekoäly

Heikon tekoälyn esimerkkinä käytetään yleisesti shakin pelaamiseen kykenevää tekoälyä. Shakkipelin jokainen siirto perustuu ennalta määritettyihin käskyihin, jonka mukaan ohjelma tekee siirrot. Tekoäly ei tiedä shakista pelinä sinänsä mitään ja se ei osaa arvioida mikä on ”hyvä” tai ”huono” siirto, muuta kuin todennäköisyyksien mukaan. Tässä yhteydessä tekoäly analysoi vallitsevan tilanteen sen logiikan mukaan, mitä sille on ohjelmoitu ja tekee siirrot sen perusteella. Jo vuonna 1997 IBM:n Deep Blue päihitti shakin maailmanmestari Garry Gasparovin.

Vahva tekoäly

Vahva tekoäly on vakiintunut nimitys sellaiselle tekoälylle, jolla on laaja ymmärrys ja ihmisen kaltainen tietoisuus. Vahva tekoäly kykenisi siis tekemään laajalla skaalalla erilaisia asioita, kuten ajamaan autoa, kokkaamaan ruokaa ja ymmärtämään eri kieliä. Tämä voisi potentiaalisesti tarkoittaa monen pelkäämää Terminator -skenaariota, jossa yksi tekoälykokonaisuus kykenisi toimimaan ennalta määriteltyjen raamien yli ja omaisi siten tietoisuuden. Toistaiseksi hieman harhaanjohtavan kapulakielisesti nimitettyä ”vahvaa” tekoälyä ei ole kyetty luomaan, eikä se ihan lähitulevaisuudessa realistiselta vaihtoehdolta vaikutakaan.

FabricAI:n tekoäly on turvallinen

Tämän päivän tekoäly

Toisin sanoen tämän karkean jaon mukaan kaikki maailmassa luodut tekoälyratkaisut olisivat ”heikkoja” tekoälyjä, kuten jopa Deepmindin ja Googlen luoma AlphaGo, joka toistuvasti voitti erittäin monimutkaisen Go -pelin moninkertaisen maailmanmestarin. Tätä tapahtumaa voidaan pitää hyvänä esimerkkinä tämänhetkisestä taitavasti kehitetyn tekoälyn tilasta. Tietyllä ennalta määritellyltä alueella, jossa on jonkinlaiset rakenteet ja raamit olemassa, hyvin rakennettu tekoälyratkaisu voi helposti voittaa maailman parhaan ihmisen.

Voitaisiinko sittenkin olettaa, ettei tekoäly olekaan ”heikkoa”, kun se ennalta määritetyllä alueella mennen tullen ylittää ihmisen potentiaalin?

FabricAI:n tekoäly

Me uskomme FabricAI:lla, että tekoäly on parhaimmillaan silloin kun sitä käytetään tukemaan ihmisten työskentelyä. Tekoälyn avulla voidaan tehostaa työskentelyä ja karsia toistuvien työtehtävien määrää, jotka tekoäly pystyy tekemään väsymättä ja piemmällä määrällä virheitä, kuin mihin ihminen kykenee. Olemme kehittäneet kahden viimeisen vuoden ajan kirjanpidon tekoälyä, joka kykenee käsittelemään jopa 95% ostolaskuista automaattisesti. FabricAI:n avulla on käsitelty jo yli 720 000 ostolaskua.

Voit lukea lisää tekoälystä täältä

Täältä voit katsoa miten FabricAI toimii

Tekoälyllä on monta eri määritelmää

KIRJANPIDON TEKOÄLYN KÄYTTÖÖNOTTO ON HELPPOA JA NOPEAA.

FabricAI toimii kirjanpito-ohjelman rinnalla. Käyttöönotto ei vaadi kirjanpito-ohjelman vaihtamista tai muita investointeja. Ota meihin yhteyttä niin katsotaan yhdessä miten yrityksenne kirjanpidon prosesseja voitaisiin tehostaa parhaiten.

Sovi etätapaaminen