Luku 1.
OSA 2. Tekoälyn vahvuudet.

Ihmisten ja tekoälyn ajatteluprosesseissa on suuria eroja. Ihmiset päättävät asioita intuition ja järkeilyn avulla kun taas tekoäly tekee päätöksiä datasta tehtäviin havaintoihin perustuen. Tämän ansiosta tekoäly pystyy suorittamaan tietynlaisia tehtäviä huomattavasti ihmistä tehokkaammin. Tekoälyn suurimmat hyödyt ovatkin:

 1. Nopeus. Tekoäly pystyy käsittelemään tuhansia rivejä tekstiä sekunneissa
 2. Väsymättömyys. Tekoäly pystyy työskentelemään tehokkaasti aamusta iltaan ilman taukoja
 3. Tasalaatuisuus. Tekoäly suorittaa tehtävän kerta toisensa jälkeen samalla tavalla.
2/4 40

Luku 1.
Mitä on tekoäly?

Luku 2.
Tekoäly ja kirjanpito

 • Tekoäly kirjanpidossa

 • Millaisiin tehtäviin tekoäly soveltuu

 • Miten tekoäly muuttaa kirjanpitäjän työnkuvaa

 • Miten tekoäly muuttaa hinnoittelua?

 • Miten tekoälyä voidaan auditoida?

Luku 3.
Valmistautuminen tekoälyyn

 • Sähköinen kirjanpito

 • Käytäntöjen yhdenmukaistaminen

 • Prosessien yhdenmukaistaminen