Luku 1.
OSA 3. Tekoälyn heikkoudet.

Ihminen ja tekoäly eroavat toisistaan suuresti peruslogiikaltaan. Ihminen on pohjimmiltaan tunteiden ohjailema yleistyskone, joka osaa käyttää kaikkea elämänsä aikana kertynyttä kontekstitietoa valintojen tekemiseen ja assosiaatioiden muodostamiseen. Tekoälyltä puuttuu paitsi ihmisten tunteet, niin myös laajempi ymmärrys maailmasta koulutusaineiston ulkopuolelta. Tämän vuoksi tekoälyä kritisoidaan usein “tyhmäksi” kun se ei tajua ihmiselle ilmeisiä asioita.

Suurimmat tekoälyn heikkoudet ovat:

  1. Vaatii paljon laskentatehoa
  2. Vaatii paljon dataa
  3. Vaatii laadukasta dataa
  4. Ei kontekstin ymmärrystä
  5. Auditointi on vaikeaa
Seuraava osa
Seuraava osa
3/4 60