Luku 2.
OSA 1. Tekoäly kirjanpidossa.

Tekoälyn käyttö kirjanpidossa ei ole aivan uusi asia. Tekoälyä on hyödynnetty muun muassa koneellisessa tekstintunnistuksessa ja laskujen tiliöinnissä. Uusimpana juttuna mukaan on tullut laskujen rivikohtainen tiliöinti tekoälyn avulla.

Tulevaisuudessa tekoälyä tullaan käyttämään myös mm. petosten tunnistamisessa, erilaisten ennusteiden laadinnassa ja strukturoimattoman tekstin analysoinnissa.

1/5 20

Luku 1.
Mitä on tekoäly?

Luku 2.
Tekoäly ja kirjanpito

  • Tekoäly kirjanpidossa

  • Millaisiin tehtäviin tekoäly soveltuu

  • Miten tekoäly muuttaa kirjanpitäjän työnkuvaa

  • Miten tekoäly muuttaa hinnoittelua?

  • Miten tekoälyä voidaan auditoida?

Luku 3.
Valmistautuminen tekoälyyn

  • Sähköinen kirjanpito

  • Käytäntöjen yhdenmukaistaminen

  • Prosessien yhdenmukaistaminen