Luku 2.
OSA 1. Tekoäly kirjanpidossa.

Tekoälyn käyttö kirjanpidossa ei ole aivan uusi asia. Tekoälyä on hyödynnetty muun muassa koneellisessa tekstintunnistuksessa ja laskujen tiliöinnissä. Uusimpana juttuna mukaan on tullut laskujen rivikohtainen tiliöinti tekoälyn avulla.

Tulevaisuudessa tekoälyä tullaan käyttämään myös mm. petosten tunnistamisessa, erilaisten ennusteiden laadinnassa ja strukturoimattoman tekstin analysoinnissa.

Seuraava osa
Seuraava osa
1/5 20

Luku 1.
Mitä on tekoäly?

Luku 2.
Tekoäly ja kirjanpito

Luku 3.
Valmistautuminen tekoälyyn

  • Sähköinen kirjanpito

  • Käytäntöjen yhdenmukaistaminen

  • Prosessien yhdenmukaistaminen