Luku 1.
OSA 1. Mitä on tekoäly?

Tällä videolla esitän havainnollistavien esimerkkien kautta:

 • Mitä on tekoäly?
 • Miten tekoälyä koulutetaan?
 • Miten tiedon määrä vaikuttaa tekoälyn varmuuteen?

Spoiler alert! Tekoäly koostuu algoritmeistä, tekoälyä koulutetaan samalla tavalla kuin koiraa ja tekoälyn varmuus lisääntyy tiedon lisääntyessä.

1/4 25

Luku 1.
Mitä on tekoäly?

Luku 2.
Tekoäly ja kirjanpito

 • Tekoäly kirjanpidossa

 • Millaisiin tehtäviin tekoäly soveltuu

 • Miten tekoäly muuttaa kirjanpitäjän työnkuvaa

 • Miten tekoäly muuttaa hinnoittelua?

 • Miten tekoälyä voidaan auditoida?

Luku 3.
Valmistautuminen tekoälyyn

 • Sähköinen kirjanpito

 • Käytäntöjen yhdenmukaistaminen

 • Prosessien yhdenmukaistaminen