Luku 2.
OSA 2. Millaisiin tehtäviin tekoäly soveltuu.

Ihmisen ja tekoälyn päätöksentekoprosessit eroavat toisistaan. Ihmiset tekee päätöksiä intuitioon ja järkeilyyn perustuen kun taas tekoäly puolestaan perustaa päätöksensä dataan, malleihin ja toistettavuuteen. 

Tekoäly soveltuu sellaisten tehtävien automatisointiin, joissa on tarjolla paljon rakenteellisessa muodossa olevaa digitaalista dataa, joiden loppuratkaisu on toistettavissa ja tehtävä voidaan mallintaa matemaattiseen muotoon.

Tekoälysovelluksia on jo laajasti käytössä:

  1. Data-analyysit (SAP)
  2. Veroneuvonta (Intuit)
  3. Auditointi (Ernest&Young)
  4. Ostolaskujen käsittely (FabricAI)
Seuraava osa
Seuraava osa
2/4 50