Juttu on julkaistu Kauppalehti Option Innovaatiot -liitteessä 24.10.2019

KIRJANPITOON TEHOA TEKOÄLYLLÄ.

Ostolaskujen käsittely on yksi kirjanpidon eniten aikaa vievistä työtehtävistä. Tekoälyn avulla tiliöintiin kuluva aika vähenee 90 prosenttia nykyisestä. Aikasäästöjen lisäksi tekoäly säästää myös kirjanpitäjien hermoja ja vähentää virheiden määrää.

Ostolaskujen käsittely on yksi kirjanpidon eniten aikaa vievistä työtehtävistä. Tilanne on kuitenkin muuttumassa, kun ensimmäiset ostolaskujen tiliöintiin kehitetyt tekoälyratkaisut ovat tulleet markkinoille.

”Tekoälyn avulla laskukohtainen tiliöintiaika vähenee minuuteista muutamaan sekuntiin, ja kirjanpitäjä voi käyttää säästetyn ajan korkeamman katteen työtehtäviin. Tekoäly on kuin ’superassistentti’, jonka työtä kirjanpitäjä valvoo”, FabricAI:n toimitusjohtaja Jarkko Tolvanen kertoo.

NOPEAA JA TASALAATUISTA

Tolvasen mukaan kirjanpidon tekoälyratkaisut sopivat erityisesti suuremmille yrityksille, joilla on paljon laskuaineistoa.

”Mitä enemmän laskuaineistoa, sitä enemmän hyötyjä tekoälystä saadaan. Tekoälyn avustamana yksi kirjanpitäjä voi tiliöidä saman määrän laskuja, joiden tiliöintiin tarvittiin aikaisemmin kokonainen tiimi kirjanpitäjiä”, Tolvanen esittelee.

Tekoälyn käyttöönoton etuna on myös työtyytyväisyyden parantuminen, kun toistuvat tehtävät voidaan jättää tekoälyn hoidettaviksi.

FABRICAI -TEKOÄLY TILIÖI OSTOLASKUJA

Tamperelainen FabricAI Oy on kehittänyt kirjanpidon tekoälyn, joka tiliöi ostolaskut kirjanpitäjän puolesta. Tiliöintien ohella tekoäly tarjoaa yrityksille myös kattavaa analytiikkaa yrityksen ostolaskuprosessista, laskuaineistosta ja laskujen lähettäjistä.

”Tekoälyn tuoma aikasäästö on todella merkittävä. Esimerkiksi Suomen kuntasektori vastaanottaa kuukaudessa arviolta miljoona ostolaskua ja työllistää yli tuhat kirjanpitäjää. Teoriassa kaikki kuntasektorin laskut olisi mahdollista tiliöidä FabricAI:n avulla viiden kirjanpitäjän voimin”, Tolvanen havainnollistaa.

Yrityksen kehittämä tekoäly toimii selainsovelluksena, joka voidaan yhdistää olemassa oleviin kirjanpitojärjestelmiin. Käyttöönoton jälkeen kirjanpitäjän tarvitsee ainoastaan tarkistaa ja hyväksyä tekoälyn tekemät tiliöintiehdotukset erillisessä tiliöintinäkymässä.

FabricAI:n asiakkaina on Suomen suurimpia tilitoimistoja sekä julkisen sektorin toimijoita. Järjestelmä on laajasti käytössä esimerkiksi Tilipalvelu Rantalaisella, joka työllistää yli 850 työntekijää.

Modernin tilitoimiston tunnusmerkit täyttää vain harvat tilitoimistot