KIRJANPIDON AUTOMATISOINNIN TASOT
JA NIIDEN EROAVAISUUDET.

Ostolaskujen käsittelyn automatisointiin on tarjolla useita erilaisia ratkaisuja. Ratkaisut eroavat toisistaan toimintalogiikan sekä automaatioasteen osalta. Tässä artikkelissa on esitelty ostolaskujen automaatiotasojen erot ja esitelty millaisiin tilanteisiin eri tasot soveltuvat.

TASO 1
automaatio

Käsin ylläpidettävät
tiliöintisäännöt

TASO 2
automaatio

Taustalla
toimiva tekoäly

TASO 3
automaatio

Päätöksentekoa helpottava
tekoäly

TASO 4
automaatio

Kirjanpidon älykäs
automaatio

TASO 1 & TASO 2 AUTOMAATIO.

TALOUSHALLINTO-OHJELMAAN SYÖTETTÄVÄT TILIÖINTI- JA DIMENSIOINTIEHDOTUKSET

Tason 1 & 2 automaatiossa tekoäly, robotti tai sääntökirjasto tarjoaa automaattisia tiliöintiehdotuksia suoraa käytössä olevaan taloushallinto-ohjelmaan.

Tason 1 ja Tason 2 automaatioiden tarkoitus on vähentää laskujen käsittelyssä vaadittavaa kirjoitustyötä, kun tiliöinti- ja dimensiontiehdotukset ovat esitesitäytetetty laskulle.

  • Sopii yrityksille, joille tulee muutamia kymmeniä ostolaskuja

Tason 1 automaatiossa tiliöintisääntöjen laatimisesta ja päivittämisestä vastaa kirjanpitäjä. Tason 2 automaatiossa tästä vastaa robotti, tekoäly tai jokin muu automaation muoto.

Kirjanpitäjä etsii neulaa heinäsuovasta

Kirjanpitäjä tietää, että 90% laskuista on tiliöity oikein (=tekoälyn tiliöintitarkkuus tai tiliöintisääntöjen kattavuus). Hän ei tiedä mitkä laskuista ovat oikein, joten hän joutuu käymään jokaisen laskun läpi.

TYÖAJAN SÄÄSTÖ TASO 1: 0%40
TYÖAJAN SÄÄSTÖ TASO 2: 40%60%

Kirjanpitäjä etsii neulaa heinäsuovasta

Tason 1 ja Tason 2 automaatiot sopivat yrityksille, joille tulee muutamia kymmeniä ostolaskuja kuukaudessa

Tekoäly etsii neulat heinäsuovasta

Kirjanpitäjä tietää, että 90% laskuista on tiliöity oikein. Tämän lisäksi hän tietää mistä laskuista tekoäly on epävarma. Nyt kirjanpitäjä joutuu käymään ajatuksella läpi ainoastaan laskut, joista tekoäly ei ole varma. Loput laskut kirjanpitäjä voi silmäillä nopeasti läpi.

TYÖAJAN SÄÄSTÖ TASO 3: 60%90

TASO 3 AUTOMAATIO.

PÄÄTÖKSENTEKOA HELPOTTAVA TEKOÄLY

Tekoäly tarjoaa ennusteet ja tämän lisäksi tarjoaa kirjanpitäjälle lisätietoa päätöksenteon tueksi, kuten tiedon siitä kuinka varmoja ennusteet ovat ja mitkä laskuista ovat sellaisia, joihin kannattaa keskittyä.

Tietojen tarkistus ja muokkaus tapahtuu erillisessä käyttöliittymässä. Erillinen käyttöliittymä tuo kaikkien asiakkaiden laskut samaan näkymään ja näin ollen säästää työaikaa, kun kirjanpitäjän ei tarvitse availla erikseen laskuja tai asiakkaita.

  • Sopii tilitoimistoille ja yrityksille, jotka käsittelevät kuukauden aikana satoja ostolaskuja

  • Saavutettavat hyödyt ovat sitä suuremmat, mitä suurempi ostolaskuvolyymi on

Ennusteiden tarkistaminen ja hyväksyntä tapahtuu tekoälyn ympärille räätälöidyssä käyttöliittymässä.

Tekoäly etsii neulat heinäsuovasta

Kirjanpitäjä tietää, että 90% laskuista on tiliöity oikein. Tämän lisäksi hän tietää mistä laskuista tekoäly on epävarma. Nyt kirjanpitäjä joutuu käymään ajatuksella läpi ainoastaan laskut, joista tekoäly ei ole varma. Loput laskut kirjanpitäjä voi silmäillä nopeasti läpi.

TYÖAJAN SÄÄSTÖ TASO 3: 60%90

Tekoäly etsii neulat heinäsuovasta

Tason 3 automaatio sopii tilitoimistoille ja yrityksille, jotka käsittelevät kuukauden aikana satoja ostolaskuja

TASO 4 AUTOMAATIO.

KIRJANPIDON ÄLYKÄS AUTOMAATIO

Älykkään automaation tarkoitus on vähentää kirjanpitäjän silmien eteen tulevien laskujen määrää.

Älykkäässä automaatiossa liiketoiminnan kannalta olennaiset laskut sekä epävarmat ennusteet näytetään ihmiselle erillisessä käyttöliittymässä ja muut laskut käsitellään ja viedään kirjanpitoon automaattisesti tekoälyn toimesta. 

  • Sopii tilitoimistoille ja yrityksille, joille tulee paljon ostolaskuja ja jotka haluavat kehittää toimintaansa

Älykkään automaation ansiosta kirjanpitäjä pystyy palvelemaan suuremman määrän asiakkaita tai käyttämään enemmän aikaa korkeamman katteen työtehtäviin, kuten raportointiinbudjetointiin ja asiakkaan talouden suunnitteluun.

Lue lisää olennaisuuden periaatteesta täältä.

Heinäsuova poistettu ja vain neulat ovat jäljellä

Kirjanpitäjälle näytetään ainoastaan liiketoiminnan kannalta merkitykselliset laskut. Loput laskut viedään automaattisesti kirjanpitoon ja kirjanpitäjä voi käyttää säästetyn ajan hyödyllisiin työtehtäviin.

TYÖAJAN SÄÄSTÖ TASO 3: 90%99

Heinäsuova poistettu ja vain neulat ovat jäljellä

Tason 4 automaatio sopii yrityksille ja tilitoimistoille, jotka haluavat automatisoida ostolaskujen käsittelyn.

AUTOMAATION EROT.

Seuraavaan taulukkoon on tiivistetty automaation tasojen erot sekä saatava tehostus. Oletettu tehostus perustuu 500 tekoälyasiakkaan kanssa kerättyihin kokemuksiin.

Ohjelmistojen välillä voi olla eroja kuinka tiliöintisääntöjen avulla tiliöityjä laskuja käsitellään (Taso 1 automaatio). Osassa ohjelmissa sääntöihin perustuvia tiliöintejä ei näytetä kirjanpitäjälle ja osassa ohjelmissa myös tällaiset näytetään kirjanpitäjälle.

Sovi sitoumukseton etäesittely ja näytämme kuinka eri tasoiset tekoälyt toimivat!

Etäesittelyssä asiantuntijamme näyttää sinulle 15 minuutissa tekoälyn hyödyt, tekoäly toimintalogiikan sekä kuinka helppoa tekoälyn käyttöönotto on.

Sovi etäesittely