KIRJANPIDON AUTOMATISOINNIN TASOT
JA NIIDEN EROAVAISUUDET.

Ostolaskujen käsittelyn automatisointiin on tarjolla useita erilaisia ratkaisuja. Ratkaisut eroavat toisistaan toimintalogiikan sekä automaation tason osalta. Tässä artikkelissa on kuvattu automaatiotasojen erot käyttämällä esimerkkinä tekoälyä, jonka tiliöintitarkkuus on 90%.

TASO 1 & TASO 2 AUTOMAATIO.

ESITÄYTETYT TILIÖINTI- JA DIMENSIOINTIEHDOTUKSET

Tason 1 ja Tason 2 automaatiot vähentävät laskujen käsittelyssä vaadittavaa kirjoitustyötä, kun tiliöinti- ja dimensiontiehdotukset esitäytetetään laskulle.

  • Sopii yrityksille, joille tulee muutamia kymmeniä ostolaskuja

Tason 1 automaatiossa tiliöintisääntöjen laatimisesta ja päivittämisestä vastaa kirjanpitäjä. Tason 2 automaatiossa tästä vastaa robotti, tekoäly tai jokin muu automaation muoto.

Kirjanpitäjä etsii neulaa heinäsuovasta

Kirjanpitäjä tietää, että 90% laskuista on tiliöity oikein (=tekoälyn tiliöintitarkkuus tai tiliöintisääntöjen kattavuus). Hän ei tiedä mitkä laskuista ovat oikein, joten hän joutuu käymään jokaisen laskun läpi.

Tason 1 ja Tason 2 automaatiot sopivat yrityksille, joille tulee muutamia kymmeniä ostolaskuja kuukaudessa

Tekoäly etsii neulat heinäsuovasta

Kirjanpitäjä tietää, että 90% laskuista on tiliöity oikein. Tämän lisäksi hän tietää mistä laskuista tekoäly on epävarma. Nyt kirjanpitäjä joutuu käymään ajatuksella läpi ainoastaan laskut, joista tekoäly ei ole varma. Loput laskut kirjanpitäjä voi silmäillä nopeasti läpi.

TASO 3 AUTOMAATIO.

KIRJANPITÄJÄN PÄÄTÖKSENTEKOA HELPOTTAVA TEKOÄLY

Tekoäly tarjoaa ennusteet ja tämän lisäksi tarjoaa kirjanpitäjälle lisätietoa päätöksenteon tueksi, kuten tiedon siitä kuinka varmoja ennusteet ovat ja mitkä laskuista ovat sellaisia, joihin kannattaa keskittyä.

  • Sopii tilitoimistoille ja yrityksille, jotka käsittelevät kuukauden aikana satoja ostolaskuja

  • Saavutettavat hyödyt ovat sitä suuremmat, mitä suurempi ostolaskuvolyymi on

Ennusteiden tarkistaminen ja hyväksyntä tapahtuu tekoälyn ympärille räätälöidyssä käyttöliittymässä.

Tekoäly etsii neulat heinäsuovasta

Kirjanpitäjä tietää, että 90% laskuista on tiliöity oikein. Tämän lisäksi hän tietää mistä laskuista tekoäly on epävarma. Nyt kirjanpitäjä joutuu käymään ajatuksella läpi ainoastaan laskut, joista tekoäly ei ole varma. Loput laskut kirjanpitäjä voi silmäillä nopeasti läpi.

Tason 3 automaatio sopii tilitoimistoille ja yrityksille, jotka käsittelevät kuukauden aikana satoja ostolaskuja

TASO 4 AUTOMAATIO.

KIRJANPIDON ÄLYKÄS AUTOMAATIO

Tekoäly arvioi ennusteiden luotettavuuden sekä laskun olennaisuuden kyseisen yrityksen liiketoiminnalle. Liiketoiminnan kannalta olennaiset laskut sekä epävarmat ennusteet näytetään ihmiselle ja muut laskut käsitellään ja viedään kirjanpitoon automaattisesti tekoälyn toimesta.

  • Sopii tilitoimistoille ja yrityksille, joille tulee paljon ostolaskuja ja jotka haluavat kehittää toimintaansa

Huom! Logiikka laskujen olennaisuuden määrittämiseen päätetään aina yrityskohtaisesti. Pienelle yritykselle jo satojen eurojen laskut voivat olla olennaisia mutta suurelle yritykselle epäolennaisia. Lue lisää olennaisuuden periaatteesta täältä.

Heinäsuova poistettu ja vain neulat on jäljellä

Kirjanpitäjälle näytetään ainoastaan liiketoiminnan kannalta merkitykselliset laskut. Loput laskut viedään automaattisesti kirjanpitoon ja kirjanpitäjä voi käyttää säästetyn ajan hyödyllisiin työtehtäviin.

Tason 4 automaatio sopii yrityksille ja tilitoimistoille, jotka haluavat kehittää toimintaansa ja automatisoida ostolaskujen käsittelyn.

AUTOMAATION EROT.

Seuraavaan taulukkoon on tiivistetty automaation tasojen erot sekä saatava tehostus. Oletettu tehostus perustuu 500 tekoälyasiakkaan kanssa kerättyihin kokemuksiin.

Sovi sitoumukseton etäesittely ja näytämme kuinka eri tasoiset tekoälyt toimivat!

Etäesittelyssä asiantuntijamme näyttää sinulle 15 minuutissa tekoälyn hyödyt, tekoäly toimintalogiikan sekä kuinka helppoa tekoälyn käyttöönotto on.

Sovi etäesittely

POIMINTOJA BLOGISTA

MITÄ MUUT LUKIVAT SEURAAVAKSI: