tekoälykoulutus kiinnostaa korkeakouluja

FabricAI:n tekoälykoulutus kiinnostaa korkeakouluja – oppeja tekoälyn hyödyntämiseen taloushallinnossa.

FabricAI:n tuottama ostolaskujen automatisointi tekoälyn avulla on herättänyt myös korkeakoulujen kiinnostuksen. Innostuneen kysynnän perusteella kehitimme tekoälykoulutuksen liiketalouden koulutusohjelmille.

FabricAI on viimeisen vuoden aikana tehnyt yhteistyötä eri korkeakoulujen kanssa, tarjoten heille tekoälykoulutusta tukemaan erilaisten kurssien opetusta. Vuonna 2020 FabricAI:n tekoälykoulutusta ovat hyödyntäneet Haaga-Helia, Metropolia, TAMK sekä Turun Ammattikorkeakoulu koulutuksessaan. Koulutusyhteistyön on määrä jatkua myös ensi keväänä. 

FabricAI:n tekoälykoulutuksista vastaavan Tuukka Seeslahden mukaan ilmainen tekoälykoulutus on mahtava keino tukea ammattikorkeakouluyhteisöjä ja jakaa arvokasta tietoa tekoälystä kiinnostuneille. 

Rehellistä tietoa ammattilaisilta asiasta kiinnostuneille. 

Tarkoituksena on tarjota yhteisöille rehellistä tietoa siitä, mitä tekoäly on ja miten sitä voidaan hyödyntää onnistuneesti. Koska aihe on kirjanpidon kentällä vielä suhteellisen uusi, on käytännönläheinen videokoulutus ollut todella tervetullut.  

Tekoäly soveltuu sellaisten tehtävien automatisointiin, 

  •     joissa on tarjolla paljon rakenteellisessa muodossa olevaa digitaalista dataa, 
  •     joiden loppuratkaisu on toistettavissa 
  •     ja tehtävä voidaan mallintaa matemaattiseen muotoon. 

 Ostolaskujen tiliöinti onkin loistava esimerkki tästä, ja olemme kehittäneet kyseisen tehtävän automatisointia onnistuneesti. Onnistumisien ja asiantuntijuuden myötä haluamme jakaa oppejamme myös muille aiheesta kiinnostuneille.

Mitä koulutus pitää sisällään?

Koulutuksessa käydään muun muassa tekoälyn ominaisuuksia, hyötyjä, edellytyksiä sekä tekoälyn hyödyntämistä kirjanpidossa. Aihetta lähestytään rennolla otteella ja käytännönläheisin esimerkein. Kurssilla on kolme aihealuetta, joiden luvut sisältävät useita muutaman minuutin pituisia videoita aiheista sekä tiiviit muistiinpanot jokaisesta luvusta. 

Koulutusta on hyödynnetty tänä vuonna erilaisilla liiketalouden ja digitaalisen taloushallinnon kursseilla. Sen avulla on pyritty vahvistamaan oppilaiden osaamista ja lisäämään valmiuksia murroksessa olevan alan työtehtäviin. Lisäksi ammattikorkeakouluille on tarjottu mahdollisuus kurssin lopuksi järjestettävään kyselytuokioon, missä kurssin osallistujat voivat esittää jatkokysymyksiä FabricAI:n ammattilaisille.

Tekoälyn suosio on suuressa nousussa ja samalla sen käyttömahdollisuudet kasvavat. On tärkeää, että myös alan tulevat ammattilaiset ovat mukana tässä kehityksessä.

Olisiko tekoälykoulutuksesta hyötyä teillekin? Ole yhteydessä Tuukkaan, niin puhutaan mahdollisesta yhteistyöstä lisää, tai käy ilmoittautumassa ilmaiselle tekoälykurssillemme.

Lisätietoja:

Tuukka Seeslahti, operatiivinen johtaja, FabricAI Oy, puh. 040 0585 018, tuukka@fabricai.fi

Tamperelainen FabricAI Oy automatisoi kirjanpidon mekaanisia työvaiheita tekoälyn avulla. Vuonna 2018 perustetussa yrityksessä yhdistyy Euroopan kovin taloushallinnon tekoälyosaaminen sekä pitkä kokemus taloushallinto- ja kirjanpitoalalta. Yrityksen kehittämä alustariippumaton tekoälysovellus ostolaskujen käsittelyyn on lajissaan ensimmäinen Euroopassa. Sovelluksella tiliöidään yli 1 350 organisaation ostolaskut Suomessa. FabricAI:n tavoitteena on laajentaa toimintaansa myös muihin Pohjoismaihin, joissa on toistaiseksi ainoina maailmassa riittävästi digitaalista laskuaineistoa tekoälyn laajamittaiseen käyttöönottoon. https://fabricai.fi/

Modernin tilitoimiston tunnusmerkit täyttää vain harvat tilitoimistot