ÄLYKKÄÄN AUTOMAATION VAIKUTUS
PALKKAKUSTANNUKSIIN.

Laske kuinka Tason 3 automaatiosta siirtyminen Tason 4 automaatioon vaikuttaa ajankäyttöön sekä vuosittaiseen palkkakustannukseen. Laskelma perustuu oletukseen, että ostolaskun käsittelyyn menee kaikkineen 5 minuuttia / lasku.

750
Käsiteltävien laskujen määrä kuukaudessa
50
Kuinka suuri osa laskuista on liiketoiminnan kannalta olennaisia
3350
Käsittelijöiden kuukausipalkka sis. sivukulut
Pienemmät palkkakustannukset vuodessa