VÄHENNÄ KUSTANNUKSIA AUTOMATISOIMALLA
OSTOLASKUJEN TILIÖINTI.

FabricAI tiliöi ostolaskut ja kirjanpitäjän tarvitsee ainoastaan tarkistaa tiliöinnit.
Ostolaskun tiliöintiaika putoaa 2:sta minuutista 5:een sekuntiin.

Ota tekoäly käyttöön

Jo yli 100:n yrityksen ostolaskut tiliöidään FabricAI tekoälyn avulla

NOPEUTAMME OSTOLASKUJEN
TILIÖINTIÄ JOPA 95%.

NOPEUTAMME OSTOLASKUJEN
TILIÖINTIÄ JOPA 95%.

FabricAI:n avulla kirjanpitäjä pystyy tiliöimään jopa 50 kuluriviä minuutissa.

Tekoälyn avulla pääset eroon ostolaskujen tiliöinnistä ilman tiliöintisääntöjen kirjoittamista.

Ota tekoäly käyttöön

Tutkimuksen mukaan kirjanpitäjä pystyy vanhalla menetelmällä käsittelemään 42 kuluriviä tunnissa. 
Opinnäytetyö, E., Kiljunen 2018

Keskimäärin yhden ostolaskun käsittely maksaa palkkakuluina 1-2 € 

TEEMME KIRJANPITÄJÄSTÄ SUPERSANKARIN.

TEEMME KIRJANPITÄJÄSTÄ SUPERSANKARIN.

FabricAI:n avulla kirjanpitäjä pystyy palvelemaan moninkertaisen määrän asiakkaita samassa ajassa.

  • Kaikkien asiakkaiden ostolaskut yhdessä näkymässä
  • Tiliöinti ei vaadi tiliöintisääntöjen kirjoittamista tai ylläpitoa

  • Kirjanpitäjän tehokkuus 5-10 kertaistuu

Kirjanpitäjän hyväksyy tekoälyn tekemät tiliöinnit, jonka jälkeen tiedot palautetaan kirjanpito-ohjelmaan.

Ota tekoäly käyttöön

KORVAAMME KÖMPELÖT TILIÖINTISÄÄNNÖT.

KORVAAMME KÖMPELÖT TILIÖINTISÄÄNNÖT.

Tiliöintisäännöillä päästään korkeaan automaatioon mutta sääntöjen laatiminen ja ylläpito vievät aikaa.

  • Tekoälyn käyttöönotto ei vaadi sääntökirjastojen laatimista,

  • Tekoäly kehittää sisäisiä tiliöntisääntöjään itse,

  • Tekoäly osaa tiliöidä jokaisen laskurivin eri tilille,

Tekoälyä tiliöi myös sellaiset laskut, joita oletustiliöinneillä ei pystytä tiliöimään.

Ota tekoäly käyttöön

Tekoäly oppii tiliöimään ostolaskut rivikohtaisesti ilman tiliöintisääntöjen kirjoittamista 

FabricAI:n ansiosta ostolaskujen tiliöintiin käytettävä aika vähenee jopa 95% 

INTEGRAATIO KIRJANPITO-OHJELMIIN.

INTEGRAATIO KIRJANPITO-OHJELMIIN.

Integraatioiden avulla FabricAI keskustelee kirjanpito-ohjelmien kanssa reaaliaikaisesti ja luotettavasti.

  • Procountor & Netvisor

  • Tulossa: XML (Netsuite yms.)

FabricAI:ssa kirjanpitäjä voi tiliöidä kaikkien asiakkaidensa ostolaskut samassa näkymässä.

Ota tekoäly käyttöön

TEKOÄLY TUKEE JA NOPEUTTAA KIRJANPITÄJÄN TYÖTÄ
– EI KORVAA SITÄ.

TEKOÄLY TUKEE JA NOPEUTTAA KIRJANPITÄJÄN TYÖTÄ
– EI KORVAA SITÄ.

KUSTANNUSSÄÄSTÖ RIIPPUU
OSTOLASKUJEN MÄÄRÄSTÄ.

KUSTANNUSSÄÄSTÖ RIIPPUU
OSTOLASKUJEN MÄÄRÄSTÄ.

Kun ostolaskuja tulee kuukaudessa yli 39, tiliöinti kannattaa jättää FabricAI:n tehtäväksi.

Mihin laskelma perustuu? Katso laskelman yksityiskohtaisempi erittely täältä.

Ota tekoäly käyttöön

POIMINTOJA BLOGISTA

Mitä muut lukivat seuraavaksi

  • Kirjanpidon tekoäly

Tekoäly kirjanpidossa

Useat tilitoimistot ovat kiinnostuneet tekoälyn hyödyntämisestä kirjanpidossa Tämä ei ole ihme, sillä tilitoimistoissa

KIRJANPIDON TEKOÄLY

OTA TEKOÄLY KÄYTTÖÖN NYT.

KIRJANPIDON TEKOÄLY

OTA SE KÄYTTÖÖN NYT.

Ota tekoäly käyttöön